Potreby mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v Žilinskom kraji.

Život a potreby mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v Žilinskom kraji je téma, ktorej sa venujú nasledovné riadky. Blížia sa lokálne aj regionálne voľby a teraz máme možnosť poskladať mozaiku potrieb, ktoré by Rada mládeže Žilinského kraja predložila novozvoleným poslancom a vedeniu obcí, miest či Žilinského samosprávneho kraja.

Svoje názory môžete vyjadriť v otvorenej otázke tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIRlB2bD4gy8HwTHFsOwE9pDEnxJqowmFUSMg7gC6aLlRhew/viewform

Na záver môžete uviesť meno a kontakt, aby sme mohli vylosovať jedného mladého respondenta a jedného pracovníka s mládežou, ktorý dostane krásnu a inšpiratívnu knihu nevšednej osobnosti: “Inspirace Baťa“.
Ak neuvediete na seba kontakt, ostanete v anonymite.
Zber vašich názorov končí 15.10.2022