Priebežné hodnotenie procesu participácie v obci Rabča

Domov/Priebežné hodnotenie procesu participácie v obci Rabča

Priebežné hodnotenie procesu participácie v obci Rabča

Dňa 10. júna 2019 sa v obci Rabča uskutočnilo stretnutie mladých z obecnej Rady mládeže za účasti Darinky Čiernikovej a starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 7 osôb. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie zúčastnených, v akom stave sa momentálne nachádza projekt. Obecná rada mládeže MyM zaslali na spripomienkovanie Memorandum o spolupráci zložkám, s ktorými budú spolupracovať.

Členovia Obecnej rady mládeže zhodnotili doterajšie aktivity, spoločne rozdiskutovali návrh zložiek, ktorými bolo a bude poslané Memorandum o spolupráci. Darinka Čierniková ich povzbudila v práci, poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Navrhla tiež, aby si MyM pripravili Stanovy obecnej rady a ponúkla prípadnú pomoc pri kreovaní stanov.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

12. jún, 2019|