Verejná zbierka sa konala od 15.7.2015-1.7.2016. Vykonaná bola sústreďovaním finančných prostriedkov na číslo účtu SK7383300000002900791345

Finančné prostriedky boli získané:

a/ Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 15.júla 2015 do 01.júla 2016

b/Zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15.júla 2015 do 01. júla 201

c/ Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od augusta 2015- 06. septembra 2015

d/Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na číslo 877 v období od  júla 2015 do 01.júla 2016.

Hrubý výnos podľa spôsobov vykonania je:

  1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky: 149,10 €
  2. Zasielaním darcovských SM správ: 28,80€
  3. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 1 389,00 €
  4. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek:  381,37 €

 

Predkladateľ:      Rada mládeže Žilinského kraja
Verejná zbierka sa uskutočnila    15.7.2015-1.7.2016
Číslo:    SVS-OVS3-2015/018610      dňa 18.6.2015
Hrubý výnos v €:     1 948,27
Náklady v €:             142,12
Čistý výnos v €:        1806,15

bez-nazvua