Oddelenie školstva a mládeže  mesta Žilina v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja realizuje obnovenie činnosti Žilinského mládežníckeho parlamentu ( ďalej len ŽMP), ktorého súčasťou môžu byť aj zástupcovia zo žiackej školskej rady z vašej školy.

V súčasnosti oslovujeme záujemcov, ktorí by chceli pracovať v ŽMP. Prosíme po komunikáciu s členmi žiackej školskej rady nominujte  jedného zástupcu do ŽMP , ktorý ma trvalé bydlisko v Žiline príp.  jedného náhradníka.

Profil záujemcu:

  • Je ochotný pracovať v ŽMP, lebo mu záleží na tvorbe podmienok pre mladých ľudí v meste,
  • Je ochotný učiť sa novým temam,
  • Zaujíma ho dianie v meste,
  • Bude si vedieť urobiť čas na pracovné stretnutia,
  • Vie pracovať s rovesníkmi,
  • Má osobný záujem zapojiť sa do ŽMP,
  • Má min. 12 rokov.

Nominácie prosím zašlite do 31. mája 2021 cez tento link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8HExmtcSa39ziiBFaU_l177jj-6LY0uPo3rR_oQN7Rv65g/viewform

Obnovená činnosť ŽMP sa plánuje od 09/2021, kedy bude ustanovujúce zasadanie. Bližšie informácie dostanú nominovaní zástupcovia.

V prípade otázok kontaktujte: Viera.Popluharova@zilina.sk