Predstavenie Koncepcie práce s mládežou v obci Zákamenné

Domov/Predstavenie Koncepcie práce s mládežou v obci Zákamenné

Predstavenie Koncepcie práce s mládežou v obci Zákamenné

Na zasadaní zastupiteľstva bola dna 7.2.2020 predstavená vytvorená Koncepcia práce s mládežou pre roku 2020-2027 s akčným plánom aktivít na roky 2020-2022. Ponúknutá bola na prijatie ako strategický dokument obce pre oblasť mládeže.

Uvedený dokument je vyvrcholením ročnej činnosti, ktorá obsahovala analytické stretnutia s obyvateľmi, kde boli pomenované problémy, ich príčiny aj následky. Následne bol vytvorený strom cieľa s opatreniami, ktoré by a mali do roku 2027 realizovať v niekoľkých fázach. O prvej fáze hovoria aktivity v akčnom plane, ktorý bol  vytvorený na viacerých stretnutiach s obyvateľmi aj s p. starostom.

Dokument tu:Koncepcia-práce-s-mládežou-Zákamenné-_-finál

Proces tvorby strategického dokumentu realizovala rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Zákamenné

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

7. február, 2020|