OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity  je názov partnerského projektu, ktorý je zameraný na podporu a podnikanie v oblasti kreativity a kultúry. Výstupy projektu sú tvorené v partnerskej spolupráci organizácií: Rada mládeže Žilinského kraja, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, FUNDACJA LAJA , Cieszyn, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy.

Počas projektu sa tvoria výstupy, ktoré pomôžu rozvoju podnikania mladých ľudí v uvedených odvetviach.  Jeden z výstupov je aj vytvorenie Metodiky vzdelávania pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Uvedená vzdelávacia metodiky je zameraná na komplexný rozvoj v oblasti podnikania mládeže a je  určená tým, ktorí s nimi pracujú.

Aby sa vytvorená metodika, ktorá obsahuje 29 vzdelávacích blokov bola čo najúčinnejšia a pomáhajúca, partneri v rámci projektu zorganizovali prvé pilotné vzdelávanie 21.-23. júna 2022 v Kroměřiži (CZ). Na pilotnom vzdelávaní sa zúčastnili pracovníci zo Slovenska, Čiech a Poľska. V rámci vzdelávania boli testované vybrané metodiky samotnými účastníkmi. Išlo o témy na témy Motivácia, Komunikácia, Ako sa predať, Právo a biznis, Kreativita, Originalita a v neposlednom rade sme sa zaoberali témou Vizuálna komunikácia.

Počas vzdelávacích blokov, ktoré mali jasnú štruktúru a cieľ vždy prebiehala dlhá diskusia zdieľania vlastných skúsenosti. Tak ako boli obohacujúce nové metódy a formy v oblasti práce s mládežou a kreatívneho prístupu v oblasti podnikania, tak boli veľmi obohacujúce aj vlastné skúsenosti účastníkov. Výstupom z každého bloku bolo množstvo “AHA” momentov prepojenia teórie a praxe v neformálnom vzdelávaní.

Pokračovanie overovania metodiky bude prebiehať v novembri 2022 v Poľsku.

Projekt je podporený z programu Erasmus + z akcie K2  (2020-1-SK02-KA227-YOU-002737)