Pracovné stretnutie s dospelými občanmi v obci Zábiedovo

Domov/Pracovné stretnutie s dospelými občanmi v obci Zábiedovo

Pracovné stretnutie s dospelými občanmi v obci Zábiedovo

V poradí šieste pracovné stretnutie v obci Zábiedovo bolo určené predovšetkým pre dospelých občanov, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa predchádzajúcich stretnutí.

Stretnutie sa uskutočnilo 31.5.2019 v zasadačke obecného úradu a bolo zamerané na analýzu súčasného stavu práce s mládežou v obci. Dospelí občania vyjadrili svoj pohľad na aktuálnu situáciu v obci. Najskôr pomenovali silné stránky a aktuálne príležitosti, ktoré mladí ľudia v obci majú k dispozícii. Následne sa zamerali na problematické oblasti, ktoré by z ich pohľadu bolo potrebné v budúcnosti zmeniť. V diskusii hľadali ich príčiny, ako aj možné následky.

V závere stretnutia účastníci pomenovali svoju predstavu o práci s mládežou v obci Zábiedovo v horizonte 7 až 10 rokov.

Výstupom týchto stretnutí bude v závere komplexný analytický dokument, ktorý bude obsahovať aj výstupy z on-line dotazníka a ďalšie informácie.

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

6. jún, 2019|