Pracovné rokovanie tímov RMŽK

Domov/Pracovné rokovanie tímov RMŽK

Pracovné rokovanie tímov RMŽK

Na Liptove sa 11.1.2019 stretli tímy pracovníkov, ktorý sa venujú riadeniu aj implementácií projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“.

Zamestnanci Rady mládeže Žilinského kraja zhodnotili priebeh aktivít projektu od 052018 až do 122018. Naplánovali ďalšie aktivity, ktoré budú viesť k naplneniu cieľov projektu.

V súčasnosti pracujeme v obciach Rabča, Habovka, Likavka a Nededza. A od februára 2019 sa rozbiehajú aktivity v ďalších obciach Žilinského kraja.

Pre obce v Žilinskom kraji ponúkame ročnú spoluprácu na:

  • a/  tvorbe Koncepcie práce s mládežou v obci- strategického dokumentu , ktorej súčasťou je aj analýza súčasného stavu, vytvorenie stromu výziev resp. problémov, stromu cieľov aj akčný plán,
  • b/ činnosť na vytvorení obecnej rady mládeže , ktorej úlohou bude  spolupráca so samosprávou pri napĺňaní Koncepcia a tiež skvalitňovaní života mladých ľudí v obci,
  • c/ vytvorenie platformy spolupráce subjektov pôsobiacich v obci, ktorých súčasťou je mládež, ale aj ostatní členovia miestnej komunity.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

17. január, 2019|