Pozvánka- seminár pre koordinátorov a koordinátorky ŽŠR

Domov/Pozvánka- seminár pre koordinátorov a koordinátorky ŽŠR

Pozvánka- seminár pre koordinátorov a koordinátorky ŽŠR

Rada mládeže Žilinského kraja

pozýva koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád ( ďalej len ŽŠR) stredných škôl  na  Odborný seminár pre koordinátorov ŽŠR.

Seminár bude v dňoch  20.-21.11.2018 .
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová ( v centre za Lidl) http://www.podoblazom.sk/

Prihlásiť sa je potrebné do 24.10.2018 cez tento link: https://lnk.sk/jBV7

Seminár je zameraný na vedenie a komunikáciu s členmi ŽŠR, aká je rola koordinátora v ŽŠR, motiváciu i prospešnosť ŽŠR pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov i koordinátorov…)
Seminár pre koordinátorov je bezplatný. Cestovné si hradia účastníci (resp. vysielajúca škola).

Seminár sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu HLAS

 

11. september, 2018|