Pozvánka pre koordinátorku, koordinátora žiackej školskej rady

Domov/Pozvánka pre koordinátorku, koordinátora žiackej školskej rady

Pozvánka pre koordinátorku, koordinátora žiackej školskej rady

Rada mládeže Žilinského kraja s podporou Žilinského samosprávneho kraja pozýva koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád ( ďalej len ŽŠR) stredných škôl  na  Workshopr pre koordinátorov ŽŠR.

Seminár bude v dňoch  14.-15.10.2019  ( 14.10.-začiatok o 16:00 hod, 15.10.- záver o 14:00 hod).
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová ( v centre za Lidl) http://www.podoblazom.sk/

Prihlásiť sa je potrebné do 10.10.2019  cez tento link: https://bit.ly/2n1IQaW

Workshop je zameraný na vedenie a komunikáciu s členmi ŽŠR, aká je rola koordinátora v ŽŠR, motiváciu i prospešnosť ŽŠR pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov i koordinátorov…)

Pozvánka na workshop pre koordinátotov ŽŠR ŽK

Workshop je realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z programu pre mládež na roky 2014-2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže   a Žilinského samosprávneho kraja.

2. október, 2019|