Rada mládeže Žilinského kraja pozýva  členov žiackych školských rád stredných škôl na

                                              Školenie nových členov  zo žiackych školských rád, ktoré sú členské v RMŽK.

Účastníci školenia:   noví členovia– žiaci zo žiackej školskej rady, ktoré sú členské v RMŽK

Organizátor:  Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK)

Termín školenia:  27.-29. september 2021  (pondelok: začiatok o 15:00h – streda: záver 13:00 h)

 Miesto školenia:  Penzión Pod oblazom, Terchová

Počet účastníkov na vzdelávaní je obmedzení.  Výber účastníkov bude zrealizovaný po prihlásení sa a oznámení prihláseným záujemcom.

Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do   17. septembra 2021 do 12:00 hod. cez tento link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8G9hCttL-dusDlZNBcsqRkAz8qja44seZEvL-IE6Ye3LqQ/viewform

 

Všetky informácie tu:  Pozvánka na základné školenie ŽŠR+prílohy

Vzdelávanie je realizované  z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.