Rada mládeže Žilinského kraja pozýva  členov žiackych školských rád stredných škôl na

Školenie  pre začínajúcich  členov  zo žiackych školských rád.

Účastníci školenia:    noví členovia– žiaci zo žiackej školskej rady.

Termín školenia:  17.-19. apríla 2020 (piatok: začiatok o 16:00- nedeľa: záver 13:30 h)

Miesto školenia:  Penzión ADAK, Párnica  http://www.penzionadak.sk/

Počet účastníkov na vzdelávaní je obmedzení.  Výber účastníkov bude zrealizovaný po prihlásení sa a oznámení prihláseným záujemcom.

Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do   10.apríla 2020 do 12:00 hod. cez tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbSMmg3Z5FPJDPBQPO2dJvEZ72ZDcabnsU6pHdHO7d6fQyTA/viewform

Všetky informácie tu: Pozvánka na základne školenie ŽŠR+prilohy 

Aktivita je realizovaná s rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže