Pozvánka na školenie žiackych školských rád

Domov/Pozvánka na školenie žiackych školských rád

Pozvánka na školenie žiackych školských rád

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva  členov žiackych školských rád stredných škôl na

Školenie  pre začínajúcich  členov  zo žiackych školských rád.

Účastníci školenia:    noví členovia– žiaci zo žiackej školskej rady.

Termín školenia:  17.-19. apríla 2020 (piatok: začiatok o 16:00- nedeľa: záver 13:30 h)

Miesto školenia:  Penzión ADAK, Párnica  http://www.penzionadak.sk/

Počet účastníkov na vzdelávaní je obmedzení.  Výber účastníkov bude zrealizovaný po prihlásení sa a oznámení prihláseným záujemcom.

Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do   10.apríla 2020 do 12:00 hod. cez tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbSMmg3Z5FPJDPBQPO2dJvEZ72ZDcabnsU6pHdHO7d6fQyTA/viewform

Všetky informácie tu: Pozvánka na základne školenie ŽŠR+prilohy 

Aktivita je realizovaná s rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

10. marec, 2020|