Pozvánka na Konferenciu žiackych školských rád

Domov/Pozvánka na Konferenciu žiackych školských rád

Pozvánka na Konferenciu žiackych školských rád

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament

Vás pozývajú na

Konferenciu žiackych školských rád,

ktorá sa uskutoční  19.decembra 2018 o 9:00 hod.

v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.
Konferencia sa realizuje pod záštitou predsedníčky ŽŠK Eriky Jurinovej.

Pozvaní sú  zástupcovia žiackych školských rád,  ktoré sa zapojili do Olympiády  ŽŠR 2018

a členovia Krajského stredoškolského parlamentu

pozvánka_RMŽK 2

Konferencia  sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

10. december, 2018|