Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

pozývajú na medzinárodnú konferenciu MOTIVÁCIA- SKOK K ZÁŽITKU II.

Konferenčné stretnutie sa bude 23.-25.októbra 2020  ( začiatok: piatok 19:00 h, záver: nedeľa 13:00 h )

Miesto realizácie: Penzión Pribiskô ,Zuberec   https://penzionpribisko.sk/

Podujatie sa realizuje sa od záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na prezentovanie

a/ príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností v oblasti práce s mládežou v motivácií k dobrovoľníctvu

b/ výstupov spoločného projektu  MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation .

Konferencia bude špeciálne zameraná na motiváciu mladých ľudí. Jadrom bude sobotňajší program.

Účastníci: mládežnícki vedúci (osoby, ktoré sa venujú práci s mládežou) a pracovníci s mládežou zo Slovenska (40) a Česka (40). Veková hranica. 15+

Doprava bude realizovaná spoločným autobusom pre účastníkov zo Slovenska z Dolného Kubína, pre tých, ktorí sa nerozhodnú prísť  vlastnou dopravou. Podrobnosti o doprave aj programe budú oznámené prihláseným a vybratým záujemcom.

Náklady spojené s organizovaním konferencie budú organizátormi konferencie.

Prihlásiť sa môžete cez link https://lnk.sk/pae9 do 07.10.2020

Výber z prihlásených záujemcov prebehne do 10.10.2020

Kontakt: 0911 965 002,  rmzk@rmzk.sk

Aktivita  je podporená z programu Európskej únie Erasmus +