Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s partnermi projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity

srdečne pozýva pracovníkov s mládežou a mladých ľudí na medzinárodnú konferenciu

„Práca s mládežou a podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle“,

ktorá sa bude konať  23. marca 2023 od 10:00 – 16:00 hod. v Penzióne Čierna Pani, Kuzmányho 4, Martin, (SK)

Prosíme o prihlásenie sa do 16.3.2023 cez tento link: https://lnk.sk/uvdy.

Počet účastníkov je obmedzení.

Program konferencie: 1/ Otvorenie, 2/ Predstavenie výstupov z projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity, ktorý je zametaný na podporu podnikania, podnikavosti v oblasti Kultúry a kreativity, 3/ Práca v skupinách, 4/ Obed, 5/ Kreatívne workshopové popoludnie, 6/ Záver.

Počas programu sa predstavia zaujímaví hudobníci, umelci a kreatívci z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Záštita predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej nad Medzinárodnou konferenciou „Práca s mládežou a podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle“