Uzávierka: 23.05.2022

Výška grantu: 500- 10 000 eur

Podpora aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po pandémii.

Základný cieľ aktivity: Život po pandémii sa síce pomalým krokom, ale predsa dostáva do starých koľají. S uvoľňovaním opatrení sa ľudia postupne začínajú opäť stretávať, vyhľadávajú spoločnosť a majú záujem tráviť čas so svojimi priateľmi a známymi. Základným cieľom tejto aktivity v rámci vyzvania je uľahčiť
a sprístupniť občanom spoločenský život a podporiť rozvoj komunitného života.
Oprávnené aktivity: V zmysle tohto vyzvania sa podporujú žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu najmä spoločenských a športových aktivít na podporu komunitného života.

Viac informácií TU

Zdroj: Vláda SR