Uzávierka: 30.05.2022

Výška grantu: 500- 10 000 eur

Podpora aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov

Základný cieľ aktivity: Počas pandémie nám práve veda ukázala cestu a spôsoby ako si poradiť s problémami a nájsť riešenia. No veda nám pomáha aj pri našom každodennom živote. Na Slovensku medzi vedou na jednej strane a spoločnosťou na strane druhej, existovala a aj existuje ešte pomerne silná bariéra. Cieľom vyzvania je popularizácia vedy u detí, mládeže, študentov, ale aj dospelých.

Viac informácií  TU

Zdroj: Vláda SR