Ponuka spolupráce na podpore spolupráce vedenia obce s mládežou v obci

Domov/Ponuka spolupráce na podpore spolupráce vedenia obce s mládežou v obci

Ponuka spolupráce na podpore spolupráce vedenia obce s mládežou v obci

Pre vidiecke obce  v Žilinskom kraji Rada mládeže Žilinského kraja ponúka ročnú spoluprácu na  a/  tvorbe Koncepcie práce s mládežou v obci- strategického dokumentu , ktorej súčasťou je aj analýza súčasného stavu, vytvorenie stromu výziev resp. problémov, stromu cieľov aj akčný plán, b/ činnosť na vytvorení obecnej rady mládeže , ktorej úlohou bude  spolupráca so samosprávou pri napĺňaní Koncepcia a tiež skvalitňovaní života mladých ľudí v obci, c/ vytvorenie platformy spolupráce subjektov pôsobiacich v obci, ktorých súčasťou je mládež, ale aj ostatní členovia miestnej komunity.

Pravidelná činnosť na uvedených aktivitách by trvala 1 rok so začiatkom v mesiaci február príp. apríl 2019. Všetky aktivity s tým spojené bude koordinovať 4 členným tím, z ktorého 2 osoby by boli z obyvateľov obce, ktoré vieme na 20 hod mesačne zamestnať na čiastkový úväzok.

 Prosíme, ak Vás táto ponuka zaujala a chceli by ste v obci zblížiť svet mládeže, vedenia obce aj celej komunity, prosím, dajte nám čím skôr vedieť na mail darina.ciernikova@rmzk.sk . Radi prídeme do Vašej obce, aby sme predstavili podrobnejšie kroky procesu.

Všetky aktivity budú súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

10. január, 2019|