Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií IZPI organizovalo dvojdňové stretnutie “Klub mladých farmárov” 10. – 11. februára 2023 v rezorte Sojka – Malatíny.

Súčasťou tohto klubu v rámci budovania vzťahov a spoločnej témy mladých ľudí bola aj Rada mládeže  Žilinského kraja. Diskusného panelu na tému – Mladí na vidieku a vznik nových fariem pod vedením moderátora Mariána Glovaťáka (predseda ASYF) sa zúčastnila aj predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja Karin Grobarčíková, člen predsedníctva Vidieckeho parlamentu VIPA Jakub Dvorský a riaditeľ SOŠ pod Bánošom Ing. Pavel Fiľo.  Diskusný panel je spracovaný aj  ako podcast.

Cieľom diskusného panelu bol odkaz mladým ľuďom zamyslieť sa nad hodnotami prečo ostať na vidieku a zakladať si vlastné firmy a podnikať. Panelisti za zhodli na tom, že sloboda a spolupráca sú pridané hodnoty života na vidieku pre mladých ľudí.