Plánovanie aktivít pre mládež v Oravskej Jasenici

Domov/Plánovanie aktivít pre mládež v Oravskej Jasenici

Plánovanie aktivít pre mládež v Oravskej Jasenici

Stretnutie obce a zástupcov jednotlivých zložiek v obci v piatok 15. novembra diskutovalo na tému plánovania aktivít pre mládež na roky 2020 a 2021. Mnoho aktivít bude práve medzi kooperáciou obce, školy a obecnej rady mládeže Jasienka. Čo ja však dobrou správou je, že v obci sa na ostatných podujatiach, nie zameraných len na mládež ale na všetkých obyvateľov sa aktívne podieľajú všetky zložky v obci a robia mnoho pre podporu socializácie v obci.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

28. november, 2019|