Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl

Domov/Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl

Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament

vyhlasuje pre žiacke školské rady 3. ročník

„Olympiády 2018 žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja“

Aktivita je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Vyvrcholením Olympiády  bude  finálová Konferencia žiackych školských rád, ktorá sa uskutoční 19.12.2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Účastníci Olympiády:

Do Olympiády sa môže zapojiť každá žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) pôsobiaca na strednej škole na území  Žilinského kraja.

Termín konania Olympiády:

Aktivity Olympiády je možné realizovať od 15. októbra 2018 do 2. decembra 2018

Inštrukcie k Olympiáde nájdete TU: Olympiada_ZSR   alebo na https://zsr.rmzk.sk/

Olympiáda  sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

 

14. október, 2018|