Olympiáda žiackych školských rád 2020- vyhlásenie výzvy

Domov/Olympiáda žiackych školských rád 2020- vyhlásenie výzvy

Olympiáda žiackych školských rád 2020- vyhlásenie výzvy

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament vyhlasuje pre žiacke školské rady 4. ročník

„Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 2020“

Aktivita je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Aktivity Olympiády je možné realizovať od 5. októbra 2020 do 30. novembra 2020.

Vyvrcholením Olympiády bude finálová Konferencia žiackych školských rád s vyhodnotením, ktorá sa uskutoční 15.12.2020 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Obsah aktivít Olympiády nájdete tu: Základné informácie o aktivitách Olympiády 2020

Prihlásenie do Olympiády:

Do Olympiády sa môže ŽŠR prihlásiť do 4.10.2020 vyplnením prihlasovacieho formulára: https://lnk.sk/wv28

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu rmzk@rmzk.sk

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

9. september, 2020|