5. ročník ocenenia sTOPa, ktoré realizuje Asociácia krajských rád mládeže vyzdvihla aj osobnosti a aktivity zo Žilinského kraja.

Špeciálne ocenenie v kategórii Aktívny občan získal  Patrik Barčák z Bobrova.

Ambiciózny 26-ročný Patrik Barčák, študujúci na doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore Vedy v športe, pracujúci a zároveň podnikateľ ako osobný tréner pre širokú verejnosť vrátane mladých ľudí a deti. Patrik Barčák je príkladom dobrej praxe pre tých, ktorí by sa chceli angažovať aj ako poslanci v obecnom zastupiteľstve a tiež pre tých, ktorí síce nemajú ideálne podmienky a dostatok financií na začiatok ale majú chuť byť užitočný pre svoje okolie. Začínal od nuly a dnes Patrik vie mladých ľudí viesť v obci aj prostredníctvom spolupráce so samosprávou ako poslanec obecného zastupiteľstva. Ako poslancovi obecného zastupiteľstva sa mu podarilo organizovať: detské tréningy v obci, tábor, zimný turisticko-bežecký prechod Bobrovská 15-tka, bežecké súťaže a v poslednom rade aktuálne pracuje na projekte Šuvadov mlyn, projekt, ktorý Patrik inicioval a zapojil ďalších mladých ľudí k vybudovaniu rekreačnej zóny pre otužilcov, ľudí hľadajúcich relax, odpočinok a prírodu v spolupráci s vedením obce. Špecifický prístup má k mládeži a k zveľadovaniu obce na základe potrieb mladých ľudí. Okrem iného organizuje pravidelne už niekoľko rokov aj Dobročiný športový ples – výťažokom z organizácie plesu podporujú ľudí a projekty v obci aktuálne podľa potrieb. A popri všetkých aktivitách a povinnostiach dbá na svoje zdravie spáva 8 hodín, zdravo sa stravuje, neje sladkosti, je silný abstinent a zároveň veľmi šetrný a skromný. Patrik má veľmi priateľský vzťah k mládeži a záleží mu na každom mladom človeku. Právom si zaslúži uznanie Aktívny občan. Barčák Patrik s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a je dobrým príkladom pre ďalších občanov.

Ďalšie špeciálne ocenenie v kategórií TOP projekt Trstenský mládežnícky parlament za projekt Street art mestských kultúrnych pamiatok.

Trstenský mládežnícky parlament je zoskupenie mladých ľudí, ktorí majú za cieľ zoskupiť mladých ľudí, zvýšiť záujem o dianie v meste, zužitkovať námety k lepšiemu využívaniu voľného času. Počas leta 2022 sa podarilo členom Trstenského mládežníckeho parlamentu dokončiť participatívny zámer – Street art mestských kultúrnych pamiatok z predchádzajúcich ročníkov. O tom, že mladí nás obohatili svojim výtvarným umením, Vás presvedčia maľby troch mestských kultúrnych pamiatok – Kostola svätého Juraja, Kostola svätého Martina a Vilčekovej kúrie. Na maľovaní sa podieľali aj študentky Spojenej školy v Nižnej. Maľby nájdete pri vlakovej stanici a môžete si ich pozrieť na prechádzke uličkami Trstenej. Trstenský mládežnícky parlament môže byť veľkým príkladom a motiváciou pre mladých ľudí v ostatných obciach a mestách, tým ako prišiel s návrhom na zviditeľnenie kultúrnych pamiatok na miestach, ktoré chátrali a sú denno denne na očiach verejnosti. Práca mladých ľudí, kultúra, umenie – participácia to je projekt mladých ľudí z mesta Trstená.