Ocenenie pre 47 osobnosti Žilinského kraja

Domov/Ocenenie pre 47 osobnosti Žilinského kraja

Ocenenie pre 47 osobnosti Žilinského kraja

Ocenenie aktívneho občianstva a ľudskosti 2019

V Žilinskom kraji boli udeľované ocenenia 47  osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú  za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Oceňovalo sa v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a  top čin ľudskosti.

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera dňa 19. decembra 2019 ocenila 47 osobnosti Žilinského kraja.

V každej kategórií bolo vyhlásené aj hlavné ocenenie, ktoré získali: v kategórií aktívny mládežník   Ján Šuvada zo Spojenej školy v Tvrdošíne, v kategórií aktívny občan  Iveta Martinková zo Žiliny, ocenenie v kategórií top starosta/ primátor získala Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta Trstená, obcou s najpriateľskejším vzťahom k mládeži sa stala obec Zákamenné a hlavné ocenenie za top čin ľudskosti si odniesla Magdaléna Polťáková za záchranu dvoch ľudských životov.

Ocenenia odovzdali vzácni hostia: Igor Janckulík, poslanec Národnej rady SR a podpredseda ŽSK, Branislav Tréger, predseda ZMOS, Adriana Jurišová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže a predseda Rady mládeže Žilinského kraja Martin Šturek.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Viac na : https://ocenovanie.rmzk.sk/

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 Podporená bola z  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z programu pre mládež na roky 2014-2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

30. december, 2019|