Ocenenými za rok 2020 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Nicol Mária Vrabková *Monika Haľamová*Katarína Krasňanová*Zuzana Dagmar Kubíková, ktorá získala hlavnú cenu* Soňa Führichová* Erik Jančík* Alexander Vrabko*Natália Srnčíková* Veronika Dúbravská* Andrea Pepuchová*Jarmila Peldová

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/zuzana-dagmar-kubikova-aktivny-mladeznik-hlavne-ocenenie/

V kategórii Aktívny občan:

Milan Mihalec*Rudolf Mlích*Juraj Gavlák*Milan Mičáň*Magdaléna Turčinová*Iveta Košarišťanová*Jaroslav Jevjak*Vladimír Kutiš, ktorý získal hlavnú cenu

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/vladimir-kutis-aktivny-obcan-hlavne-ocenenie/

V kategórii Top starosta/primátor:

Bohuslav Bella, ktorý získal hlavnú cenu

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Jozef Křivánek*Pavol Bartoš*Petra Mičianová*Milan Matula*Oravská pomoc o.z.: Marek Kurtulík, Karol Pjentek, Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočičkaktorá získal hlavnú cenu 

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/oravska-pomoc-o-z-top-cin-ludskosti-hlavne-ocenenie/

Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť – 5 ročník realizuje   Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Pandemické opatrenia  nedovolili realizovať slávnostné udelenie ocenení ako bolo plánované.  Preto sme na udelenie ocenenia využívame  služby pošty.

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.