V piatok 18.3.2022 bolo udelenie národných ocenení sTOPa 2021 osobnostiam z celého Slovenska.
Medzi ocenenými sa našli aj osobnosti a subjekty zo Žilinského kraja.
Top ocenenie získala :
Obec Zákamenné ako obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,
Alžbeta Kanáliková z organizácie  eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ako aktívny občan.
Ocenení boli aj:
Daniel Kubovčík z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši ako aktívny mládežník,
Top projekt : Lesná škôlka Cestička Námestovo,
Top subjekt : Team SNOV zo Zubrohlavy.
Všetkým oceneným blahoželá Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá mala tu česť ich nominovať.
Oceňovanie realizovala Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci so Sekciou stredných škôl Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR.
.
video