Podpora rozvoja vzťahu k prírode a jazykovej zručnosti deti v českom a slovenskom jazyku viedla partnerov Rada mládeže Žilinského kraja a RADAMOK- Rada děti a mládeže Moravskoslezského kraja k vytvoreniu  spoločného detského obrázkového pexesa. Do pexesa vybraté  rozdielne slová tak, aby sa  deti mohli naučiť  vzájomný jazyk.

 

Uvedená aktivita bola realizovaná z Programu Interreg V-A SK-CZ, Fondu malých projektov.

Česko- slovenské obrázkové pexeso