Rada mládeže Žilinského kraja so zástupcami žiackych školských rád vyzýva členské žiacke školské rady v Žilinskom kraji, aby sa zapojili aktivity  zameranej na otvorenie nového roka 2022 na pôde školy.

Aktivity žiackej školskej rady by mali byť zamerané na priania a žičenia v novom roku spolužiakom, pedagógom a ostatnému personálu školy.

Aktivity by sa mali konať v týždni 10-12.01.2022 ( v prípade striedania žiakov škola- prax sa môžu aktivity realizovať pre žiakov z praxe aj nasledujúci týždeň).

Obsah aktivity si každé zoskupenie určí samo, podľa možnosti a potrieb, ktoré vidí vo svojej škole, tak aby  každý na škole zažiť úprimné prianie  dobra, radosti, šťastia, spokojnosti do nového roka. Ide spôsob osobného priania ( nie cez školský rozhlas)

Aktivita musí byť zameraná na povzbudenie a motiváciu ľudí do nového roka 2022. Kreativite sa medze nekladú. Aktivity by mala realizovať žiacka školská rada.

RMŽK je ochotné ako súčasť aktivity ŽŠR dodať pero s myšlienkou, kde bude uvedené želanie od ŽŠR &RMŽK. Počet pier by mal byť pre všetkých žiakov a pracovníkov  školy, tak, aby ŽŠR na nikoho nezabudla.

V prípade, že bude chýbať  vlastná kreativita ŽŠR , ktorú popíše v prihláške pera nebudú doručené. Tie sú len podporným prvkom aktivity ŽŠR.

Prihlásiť sa do 30. novembra  2021 je potrebné tu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjlFI8T6xJkx0VQwu_plSOIF-mGMREDVMz67iagkvTI3gyQ/viewform

S prihlásenými zástupcami budeme mať spoločný zoom 3.12.2021 o 19:00 h

výzva pre členské žiacke školské rady- zapojte sa

členské žiacke školské rady

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizuje z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.