Rada mládeže Žilinského kraja  ako vzdelávacie zariadene s akreditovaným program „Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“ realizovala  24.-26.5.2024 3. fázu vzdelávania v Martine.

Po ukončené dištančnej formy vzdelávania sa zapojilo sa 17 účastníkov, ktorí sa venovali témam: Hodnotenie školiteľskej aktivity (2h). Zručnosti lektora pri vzdelávaní (2h). Kompetencie osobnosti lektora a jeho role (3h).  Komunikačné zručnosti pri mládežníckej participácií v nástrojoch a princípoch fungovania samosprávy a štátnej správy (3h). Tímová práca v participácií mládeže na území školy, obce, kraja (2h). Dynamika skupiny v presadzovaní záujmov mládeže a advokácia (2h). Prezentačné zručnosti pri motivácií a dôvodoch participáciu mládeže. Facilitovanie skupiny pri prekonávaní prekážok v participácií(3h). Typológia účastníkov školenia a zvládnutie náročných situácií na školení. Etika školiteľa (3h)

Na záver urobili záverečný test a bolo im udelené O S V E D Č E N I E o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.

Vzdelávanie realizovala Asociácia krajských rád mládeže.

 

 

*