Nový implementačný tím z Lokce sa rozbieha.

Domov/Nový implementačný tím z Lokce sa rozbieha.

Nový implementačný tím z Lokce sa rozbieha.

Noví členovia implementačného tímu z obce Lokca, kde rozbieha proces tvorby strategického dokumentu pre samosprávu zameraná na prácu s mládežou, vytvorenia obecnej rady mládeže, podpory spolupráce organizácií v obci v prospech mladých a ďalších aktivít, ktoré podporia budovanie miestnej komunity  začali pracovať na RMŽK aj na spoločnom projekte obce s RMŽK.

Aktivita je súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa.

14. august, 2019|