Rada mládeže Žilinského kraja počas víkendu v 37. týždni realizovala v Zázrivej  1. fázu akreditovaného vzdelávania „Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“. Pracovníci s mládežou a mládežnícki lídri sa naučili aké sú štýly učenia sa, aká je stavba školenia, čo je neformálne vzdelávanie a prebrali aj iné dôležité témy zamerané na vzdelávanie. Okrem vedomosti získavali aj praktické zručnosti pri tvorbe vlastných vzdelávacích blokoch. Na účastníkov čakajú ešte ďalšie 2. fázy vzdelávania pred získaním osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.

Číslo akreditácie AKPSM/0026/2017/3/004 

 

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.