Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja a Fundacje Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej aj Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej sa 24.7.2023 stretli na spoločnom pracovnom stretnutí s cieľom nadviazať vzájomnú spoluprácu v rámci regióny Beskydy.

Cieľom stretnutia bolo pomenovanie spoločných bodov spolupráce, ktorá bude podporovať život a činnosť mladých ľudí na oboch stranách slovensko-poľskej hranice.

Dohodli sa na vzájomnej spolupráci v rámci programu Interreg SK-PL,  Erasmus +,  Vyšegradský fond.

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou sa majú načo tešiť.