Uzávierka: 1. 6. 2022

Výška grantu: 1 000- 3 000 eur

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2022 podporí projekty zamerané na ochranu zdravia, podporu a rozvoj športu, zachovanie kultúrnych hodnôt či podporu vzdelávania.

Oblasti podpory

Nadačný fond Mobis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj športu,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Viac informácií TU

Zdroj:  Nadácia Pontis