Pochádza z Oravy z malej obce Krušetnica, ktorá leží v okrese Námestovo. Podnikateľ, dobrovoľník a regionálny politik Igor Janckulík.

 p. Igor  Janckulík na vode Oravskej priehrady v službe Oravského záchranného systému;  Zdroj Facebook I. Janckulík

Čo je Orava Rescue Systém?

ORS je dobrovoľný záchranný systém, ktorý svoju činnosť vykonáva bezplatne bez nároku na odmenu. Činnosť nášho združenia je hlavne zameraná na vyhľadávanie nezvestných ľudí v horskom teréne a na vodnej hladine. Okrem toho pomáhame aj zabezpečovať kultúrne a športové akcie po zdravotnej stránke. Spolupracujeme s políciou, dobrovoľnými záchranárskymi zložkami a dobrovoľnými hasičskými zbormi. V tomto období koronavírusu máme aj novú aktivitu, realizujeme bezplatne dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré patria pod Žilinský samosprávny kraj.

Aký je príbeh Orava Rescue Systém?

ORS vznikol v roku 2008. Je to partia nadšencov, ktorí neváhajú pomáhať druhým i keď je to na úkor rodiny a ich osobného voľna. Pri pátracích akciách si berú dovolenky používajú vlastnú techniku a všetky náklady pri pátraní si financuje každý sám.

p. Igor Janckulík (druhý z ľava) s kolegami z ORS v teréne; Zdroj: Facebook I.Janckulík 

Čo ťa viedlo a vedie riskovať svoj vlastný život pri hľadaní druhých?

Je to nadšenie v celom našom združení. Keď sa nám podarí vypátrať človeka a hlavne, keď ho nájdeme živého, tak to nás nabíja veľkou energiou.

Koľko ľudí ste už zachránili?

Keď sme zakladali naše združenie, tak sme si povedali, že keď sa nám podarí zachrániť čo i len jeden ľudský život, tak malo význam založenie tohto združenia. Keďže na Orave máme Oravskú priehradu, tak postupom času sme rozšírili našu činnosť aj na vodnú záchrannú službu a musím povedať, že naši potápači majú každý rok niekoľko zásahov, žiaľ väčšinou s tragickým koncom. ORS zasahuje aj mimo Oravy, keď nás o to požiadajú. Naše združenie, tak ako som už spomínal spolupracuje aj s ďalšími dobrovoľnými záchranárskymi zložkami, záleží to podľa toho o akú pátraciu akciu sa jedná. V spolupráci s týmito záchranárskymi zložkami sa nám podarilo od nášho vzniku nájsť vyše 40 ľudí živých, vyše 40 ľudí mŕtvych a 3 osoby sa nám stále nepodarilo nájsť (sú žiaľ nezvestní už dlhšiu dobu).

p. Igor Janckulík (prvý z prava) s ORS pri dezinfekcií zdravotníckeho zariadenia; Zdroj: Facebook I. Janckulík

Ako si sa dostal ku komunálnej politike?

Pri ORS som sa stretával s viacerými problémami. Viete prečo máme až také vysoké číslo nájdených mŕtvych? Preto, lebo štátne zložky nás niekoľko rokov ignorovali, nemali záujem s nami uzavrieť zmluvu o spolupráci. To znamená, že keď je niekto nezvestný, tak by nás mali ihneď požiadať o pomoc a spoluprácu. O nezvestnosti osoby sme sa dozvedali až po niekoľkých týždňoch a to od rodinných príslušníkov nezvestných. Obracali sa na nás až po tom, keď polícii sa nepodarilo ich príbuzného nájsť. Po niekoľkých týždňoch už ťažko niekoho nájdete živého. Hnevalo ma, že štátu nezáleží na dobrovoľnej pomoci. Dobrovoľníci chcú pomáhať bez nároku na odmenu a štát si to žiaľ neváži. Toto bolo moje nakopnutie s tým niečo spraviť a vstúpiť do politiky. V roku 2013 som kandidoval za poslanca do zastupiteľstva ŽSK, kde ma obyvatelia námestovského okresu zvolili a v roku 2014 som bol zvolený za poslanca Obecného zastupiteľstva v Krušetnici.

V období 2016 – 2020 si bol poslancom parlamentu. Akú skúsenosť si si odniesol z Národnej rady Slovenskej republiky?

Získal som si veľkú skúsenosť. Do parlamentu som bol zvolený za stranu Sieť, ktorá sa stala súčasťou koalície. O pár mesiacov strana Sieť zanikla. V parlamente som ostal ako nezávislý poslanec a zaradený v poslaneckom klube MOST-HÍD z toho dôvodu, lebo program strany Sieť bol programovo najbližší s touto stranou. Mnohí ľudia si myslia, že keď som pôsobil v poslaneckom klube MOST-HÍD, tak som bol aj v tejto strane, ale to nie je pravda. Nikdy som nebol členom tejto strany. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej som vystúpil z tohto poslaneckého klubu a stal som sa opozičný poslanec. Následkom toho, že som sa stal opozičný poslanec, tak ma vláda odvolala aj z pozície Splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty. 

Akej agende si sa v parlamente venoval a prečo?

Venoval som sa hlavne doprave, keďže som určitý čas pôsobil aj ako Splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty. Ďalej som sa venoval zdravotníctvu, pôsobil som aj v zdravotnom výbore.

Rada mládeže Žilinského kraja na návšteve Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú pomáhal organizovať  ako poslanec NR SR; Zdroj: archív RMŽK

Počas tohto obdobia si sa stretol s viacerými názormi ľudí. Ako vnímaš pozitívnu kritiku a ako si sa vyrovnával s nespravodlivou kritikou a nenávistnými komentármi na tvoju osobu?

Užil som si toho dosť, lebo ak spravíte tak, zle je, keď spravíte inak, ešte horšie. Ľudia sú najviac kritickí na sociálnych sieťach. Z očí do očí by vám to určite nepovedali. O anonymných profiloch radšej nejdem  ani hovoriť. Ak je kritika konštruktívna, pomáha človeku napredovať. Politika je o veľkých kompromisoch a to niekedy sa ťažko vysvetľuje medzi obyvateľstvom. Najlepšie sa to dá vysvetliť pri osobnom kontakte, lebo ľudia neradi čítajú dlhé vyjadrovania, že prečo práve tak a nie tak. Určite, každý názor ľudí je dôležitý a určite je aj dobré si z toho to dobré zobrať.

Mal si nejaké mylné predstavy o práci v parlamente alebo vo vláde?

Určite predstavy boli iné. Človek, tam potom rýchlo pochopí, že keď nie je koaličný poslanec, tak ťažko niečo zásadné zmení.

Čo by si odporučil mladým, ktorí sa chcú začať angažovať v regionálne politike vo svojej obci alebo sa chcú začať venovať komunitnej činnosti?

Veľmi rád sa stretávam s mladými ľuďmi. Mladým môžem odovzdať skúsenosti a oni ma dobijú ich energiou. Pri týchto stretnutiach ich vždy upozorňujem na to , aké je dôležité pre mladých sa zaujímať o veci verejné. Nesmú byť pasívni, ale musia byť iniciatívni. Môžu mať buď výsledky alebo výhovorky. Nemôžu mať oboje. V NR SR som pravidelne organizoval pre mladých študentov stáže, kde som sa snažil im priblížiť fungovanie NR SR.

p. Igor Janckulík ( v strede) so stážistami; Zdroj: Facebook I.Janckulík

V čom sa hlavne líši byť poslancom v obci, kraji a v parlamente?

Je to veľmi rozdielne. V obci, či meste sa riešia problémy danej obce, mesta a každý poslanec má svoj volebný obvod za ktorý zodpovedá. V kraji je už poslanec volený za  volebný obvod, ktorý predstavuje okres. Podľa veľkosti okresu sa volí počet poslancov za daný okres a krajské zastupiteľstvo je vyskladané z týchto zvolených poslancov za okresy. V zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja je 57 poslancov. Títo poslanci riešia problémy v kraji. Do kompetencií Krajského zastupiteľstva patrí napríklad školstvo – stredné školy, doprava – cesty a mosty II. a III.tr., kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia. NR SR – parlament je jediným ústavodarný a zákonodárny orgán Slovenskej republiky. 

Čo obnáša byť podpredsedom Žilinského kraja?

Podpredseda kraja pomáha riešiť tie problémy s ktorými ho poverí predseda kraja. Podpredsedu volí zastupiteľstvo kraja. Ja ako podpredseda mám na starosti hlavne oblasť dopravy, ale snažím sa pomáhať vo všetkých oblastiach, ktoré spadajú po Žilinský kraj.

Bez koho by si túto prácu nezvládol?

Určite bez rodiny. Rodina je mojou najväčšou oporou v tom čo robím.

Čo je ťa motivuje aby si si toľko naložil na svoje plecia?

Nepovedal by som, že je to motivácia. Ak niekto chce robiť túto prácu, tak to musí brať ako poslanie. Príde takmer o všetok voľný čas, prichádza o svoje súkromie a keďže je to verejná funkcia, musí sa naučiť primať verejnú kritiku. Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že zvládnu toho viac, ako si myslia. Musíte mať hlavne túžbu, vieru, vytrvalosť a jasnú predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť. 

Aká práca by ťa bavila najviac?

Chuť pracovať je prvou podmienkou aby ste boli úspešný, vytrvalosť druhou. Prišiel som na to, že nič nie je ideálne. Najdôležitejšie je byť sám sebou. Nebáť sa zmeniť niečo, čo nás nenapĺňa.

Čo by si odkázal mladým ľuďom?

Nech skúsia všetci nejakú dobrovoľnícku činnosť, brigády, prihlásiť sa na stáž. To je výborný spôsob ako zistiť, čo vás v živote baví. Vytrvalo pracovať a nikdy sa nevzdávať. Niekde som čítal výrok od Leonarda Da Vinci a myslím, že to platí stále: “Ani jeden mladý človek nie je taký nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý”.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov.

Rozhovor spracoval Lukáš Švaňa

p. Igor Janckulík; Zdroj: Facebook I.Janckulík