Rada mládeže Žilinského kraja so svojimi partnermi spracováva Správu o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Aby správa bola zostavená podľa vašich potrieb, dajte o nich vedieť.

Mladí ľudia pohybujúci sa vo svete kultúry a kreativity vyplnte priložený dotazník a popíšte Vaše potreby:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_h6ys-F2vH7sCjlw7rNexGFQvITrP7JHy9pEJlE8il3cIdw/viewform

Pracovníci s mládežou, ktorí sa mladým kreatívcom venujete vyjadrite aj vy svoj názor na, čo by pomohlo mladým ľuďom pri rozbehu ich podnikania

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxNV47_RGvTN2emsNdyDg4Fop-IFYkvJitFdj8Bq0CCA0Zrw/viewform

Základná informácia o projekte

Projekt OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity  je realizovaný vďaka podpore programu ERASMUS + v rokoch 2021-2023.

Hlavné problémy a ich príčiny, ktoré rieši projekt sú:

 • Mladí ľudia nemajú vytvorené dobré podmienky na rozvoj kompetencií potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 • Pracovníci s mládežou nepracujú systematicky na rozvoji mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity

Identifikované príčiny uvedených problémov:

 • Pracovníkom s mládežou chýba metodická podpora pri rozvoji kompetencií mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity
 • Mladým ľuďom chýba metodika podpora v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Mladým ľuďom so záujmom o kultúru a kreativitu chýba inšpirácia, príklady dobrej praxe a prepojenie na podnikateľov v tomto odvetví

Ciele projektu:

 1. Zvýšiť metodickú podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s mladými ľuďmi v oblasti kultúry a
 2. Zvýšiť metodickú podporu mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom
 3. Zvýšiť prepojenie a výmenu príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi a mladými podnikateľmi v oblasti kultúry a

Cieľové skupiny projektu :

Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou

Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia a umelci z kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Očakávané  výstupy projektu

 1. Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 2. Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 3. Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 4. Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov akreatívcov

Súčasťou aktivít projektu sú aj  vzdelávacie aktivity: Pilotné školenie pre pracovníkov s mládežou a

multiplikačné podujatie – záverečná konferencia.

Dopad  výsledkov projektu:

Z dlhodobého hľadiska tieto výsledky prispievajú k zvýšeniu kompetencií mladých ľudí a k ich uplatneniu sa v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Partnerské organizácie:

1/ Rada mládeže Žilinského kraja

2/ Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti

3/ FUNDACJA LAJA

4/ Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

5/ Žilinsky samosprávny kraj

6/ PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy