Mladí futbalisti v Kamennej Porube sa nedali zahanbiť.

Domov/Mladí futbalisti v Kamennej Porube sa nedali zahanbiť.

Mladí futbalisti v Kamennej Porube sa nedali zahanbiť.

Skupinka  mladých futbalistov 29.7.2019 sa nedala zahanbiť a aj ona chcela vyjadriť svoje názory na stav života mladých ľudí v obci Kamenná Poruba. S vtipom sa vedeli vyjadriť o tom, čo by bolo dobre inak realizovať. Pomenovali aj problémy, ich príčiny aj následky. Zasnívali si- ako by to mohlo byť v obci s mládežou v roku 2027. Výstupy nájdete tu: výstupy z 29.7.2019

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

3. august, 2019|