Mesiac apríl až jún  2021 bol bohatý na aktivity mladých ľudí.

Viac informácií nájdete v ďalšom čísle mládežníckych novín Mládežnícke noviny 22021

 

Mládežnícke noviny sú podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.