Mládež v Likavke očami dôležitých dospelých

Domov/Mládež v Likavke očami dôležitých dospelých

Mládež v Likavke očami dôležitých dospelých

V stredu 21. novembra 2018 sa vo večerných hodinách v priestoroch Obecného úradu v Likavke konalo ďalšie zo stretnutí v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných. Na toto stretnutie boli pozvaní zástupcovia jednotlivých organizácii, ktoré pôsobia v Likavke a ktoré sa venujú deťom a mládeži. I keď na stretnutie sa nemohli dostaviť všetci pozvaní, s tými, ktorí prišli sme pod vedením facilitátora viedli plodnú diskusiu, na ktorej sme sa zaoberali problematikou mladých v obci Likavka. Hoci v Likavke je veľa organizácii pracujúcich s mládežou, veľa mladých nie je zapojených do žiadnej z nich a preto práve hlavne túto skupinu by sme chceli podchytiť a venovať sa im. Na stretnutí padol tiež názor, že by bolo dobré, keby jednotlivé organizácie medzi sebou viac spolupracovali. Celé stretnutie opäť prebehlo vo veselej nálade a príjemnej atmosfére.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Realizátorom projektu je Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Likavka.

27. november, 2018|