Mládež z rád mládeže obci naštartovaná

Domov/Mládež z rád mládeže obci naštartovaná

Mládež z rád mládeže obci naštartovaná

Mladí ľudia z obci Lokca, Klin, Oravská Jasenica aj Námestova sa zúčastnili školenia pre rady, ktoré bolo zamerané na rozbehnutie a naštartovanie kvalitnej činnosti v novovzniknutých mládežníckych parlamentov v obci. Školenie sa realizovala 8.-10.11.2019 v Terchovej.

“ Teším sa na to, ako sa nám spolu podarí oživiť život mládeže v obci. Prvá vec, kde sa plánujeme predstaviť bude mládežnícky ples a zároveň budeme pracovať na tvorbe štatútu, ktorým sa bude naša rada mládeže riadiť“- zhrnul účastník z Oravskej Jasenice.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

12. november, 2019|