Aj v menších obciach majú mladí svoje sny. V nedeľu 6.11.2016 sa stretlo vedenie obce Rabčice (Orava) s mladými ľuďmi, ktorí v obci žijú, aby v dialógu zistili , ako sa v obci mladým ľuďom žije, o čom snívajú a čo by chceli z pozitívne zmeny v obci urobiť.

Ako pozitívne je ocenené osvetlenie v obci, čo zvýšilo bezpečnosť na cestách tiež provizórne budovanie chodníkov popri hlavnej ceste.

Na otázku: Čo by si potreboval/a na to, aby si mohol/a uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti a svoj talent v obci/meste?

Priestory pre voľný čas mládeže, vybudovanie ihrísk a hlavne ochotu spolupráce s mladými, obnovenie ochotníckeho divadla, kina. Chýba záujem a iniciatíva zo strany mládeže dospelí v obci sú naklonení loobingu za lepšie možnosti pre mládež keď budú pomenované ich samotné potreby.  Vytvorenie neformálnej skupiny mládeže resp. občianskeho združenia, ktoré bude iniciovať aktivity pre rozvoj mládeže.

Viac sa dozviete tu: Rabčice-správa-z-diskusného-stretnutia

Stretnutie sa realizovalo pod gesciou Rady mládeže Žilinského kraja spodporou programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.

img_4711-kopia