Mládež a starosta v Zákamennom

Domov/Mládež a starosta v Zákamennom

Mládež a starosta v Zákamennom

V Zákamennom 3.2.2020  sa mladí ľudia z novovzniknutej Rady mládeže obce Zákamenné pod názvom MOS  sa stretla s p. starostom . Cieľom stretnutia bolo sfinalizovanie akčného plánu aktivít na dva roky, ktorý je súčasť Koncepcie práce s mládežou v obci  na roky 2020-2027. Stretnutie facilitovala rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

  

4. február, 2020|