Mládež a dospeláci v Rabči rokovali spolu

Domov/Mládež a dospeláci v Rabči rokovali spolu

Mládež a dospeláci v Rabči rokovali spolu

Dňa 27. decembra 2018 sa v obci Rabča uskutočnilo prvé stretnutie mladých s dôležitými dospelými obce Rabča. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 11 osôb. Facilitátorka Karin Grobarčíková predstavila projekt Zvýšenia občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí. Taktiež oboznámila zúčastnených, že v rámci projektu prebehli 3 stretnutia s mladými ľuďmi, tri stretnutia s dôležitými dospelými (zložky obce, mamičky a novozvolení poslanci OZ) a v skratke  popísala genézu projektu. Uviedla, že je spracovaný prvý návrh koncepcie. Počas stretnutia mladí  a dospelí vzájomnou spoluprácou určili, či osem problémov, na ktoré sme narazili počas stretnutí, sú naozaj problémami alebo sú príčinami. Počas stretnutia zistili, že z ôsmich problémov, ktorými by sme sa mali zaoberať sú štyri.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

28. december, 2018|