” Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť” ( Arthur Schinitzler).

Mladé rodiny mladých rodičov, kde vyrastajú deti- budúcnosť tejto spoločnosti sú jednou z tém, ktorým sa venuje Rada mládeže Žilinského kraja. Svoju misiu pre mladé rodiny realizovala aj v septembri na spoločnom stretnutí rodín v Košiciach. Výmena skúsenosti z výchovy detí, ich foriem podpory, riešenie problémov, budovanie vzájomných vzťahov aj spoločných zážitkov sú podporu pre kvalitné rodinné zázemie.