Práve ste otvorili  ARTYB – metodiku vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Veríme, že vám ponúkneme inšpiráciu, nápady a povzbudenie na ceste k výchove mladých ľudí k podnikavosti v oblasti rôznorodej kultúry a kreativity.  Samotný názov ARTYB nesie v sebe skratky ART – umenie, Y – youth – mládež, B – business – podnikanie.

ARTYB – metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vznikla v rámci projektu “Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“ podporeného z programu Erasmus + KA2 strategické partnerstva.

Obsah metodiky vychádza zo Správy o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorá bola vypracovaná na základe prieskumu  potrieb v zapojených krajinách: Slovensko, Česká republika a Poľsko.

O vzdelávacích blokoch:

Vzdelávacie bloky metodiky sú rozdelené do dvoch okruhov, rozvíjajúce osobnostné a odborné kompetencie mladých ľudí. Bloky sú zostavené tak, aby ich užívateľ  mohol používať samostatne, preto sú pri jednotlivých blokoch umiestnené aj prílohy k daným blokom prislúchajúce.

V tejto publikácii nájdete 32 samostatných vzdelávacích blokov s prílohami.

Na tvorbe blokov sa podieľalo 11 odborníkov na neformálne vzdelávanie a prácu v kultúrnom a kreatívnom priemysle zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Vzdelávacie bloky boli „odskúšané“ na dvoch pilotných vzdelávaniach v Kroměřiži a v Katowiciach, na ktorých sa zúčastnilo 22 pracovníkov s mládežou. 

Na nasledujúcich stránkach nájdete  finálne vzdelávacie bloky, ktoré môžete začať používať vo svojej práci s mládežou pri rozvoji ich osobnostných a odborných kompetencií.

Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (2022)_ ISBN_SK

Methodology for the education of youth workers in the field of entrepreneurship in the cultural and creative industry (2022)_ISBN_ EN

Metodika vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu_ CZ

Metodyka kształcenia pracowników młodzieżowych w zakresie przedsiębiorczości w branży kulturalnej i kreatywnej_PL

 

Projekt je podporený z programu Erasmus + z akcie K2  (2020-1-SK02-KA227-YOU-002737)