Memorandum o spolupráci RMŽK a ŽSK

Domov/Memorandum o spolupráci RMŽK a ŽSK

Memorandum o spolupráci RMŽK a ŽSK

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI Žilinského samosprávneho kraja s Radou mládeže Žilinského kraja.

„Mladí aktívni ľudia sú potrební pre našu spoločnosť, to hovorím stále. A naozaj sa teším na to, že naštartujeme aktívnejšiu a otvorenejšiu etapu spolupráce,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Memorandum za Žilinský samosprávny kraj podpísala predsedníčka Erika Jurinová, za Radu mládeže Žilinského kraja jej predseda Martin Šturek.

„Verím, že Memorandum má pre všetkých zainteresovaných praktický význam. Pre VÚC predstavuje získanie či potvrdenie partnera v oblasti práce s mládežou a posilnenie spolupráce s mimovládnym sektorom. Pre Radu mládeže Žilinského kraja to znamená, že naša práca s mládežou je akceptovaná aj na úrovni regionálnej samosprávy. A pre mladých ľudí a žiacke školské rady to vytvára predpoklad na udržanie či snáď zefektívnenie podmienok pre ich komplexný rozvoj,“ povedal Martin Šturek.

 

19. december, 2018|