Podpora podnikania mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity je téma, ktorej je venovaný medzinárodný projekt OW- One Way = Culture + Youth + Creativity, ktorý je podporený z programu Erasmus + .

Zástupcovia partnerských organizácií sa stretli 2.-4.6.2022 v Katowiciach na svojom 2. Nadnárodnom pracovnom stretnutí, kde zhodnotili doterajšiu spoluprácu na tvorbe výstupov:

SPRÁVY O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH MLADÝCH ĽUDÍ V OBLASTI PODNIKANIA V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE

aj tvorbe metodiky vzdelávania pre pracovníkov s mládežou. Ujasnili si podrobnosti pre blížiace sa vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktoré bude 21.-23.6.2022 a dohodli aj ďalšie postup pri tvorbe výstupov.

Partnerské organizácie, ktoré na Správe pracovali: Rada mládeže Žilinského kraja, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, FUNDACJA LAJA, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Žilinský samosprávny kraj, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy

Projekt je podporený z programu Erasmus +