Medzinárodná konferencia zástupcov mládežníckych parlamentov a rád mládeže z Česka, Poľska, Slovenska sa uskutočnila 17.-18.3.2022 vo Warszawe.
Mladí ľudia sa dozvedeli o výstupoch projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming, ktorý sa realizoval vďaka podpore z programu Erasmus +.
Nadviazali vzájomnú spoluprácu, podelili sa o svoje skúsenosti z činnosti a už si dohodli aj spoločný zoom, kde budú riešiť spoločný projekt mladých ľudí.
Kto je rada mládeže, mládežnícky parlament?
Miestne rady mládeže sú mládežnícke zoskupenia, ktoré reprezentujú názory mladých ľudí na miestnej úrovni. Dávajú mladým ľuďom možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu v obci, meste a umožňujú, aby ich názory boli vypočuté v procese rozhodovania miestnou samosprávou. Dávajú mladým ľuďom možnosť diskutovať na aktuálne otázky, zapájajú ich do rozhodovacích procesov a prispievajú k zlepšeniu života mladých ľudí v komunite, kde žijú, študujú či pracujú. Spolu s mladými ľuďmi organizujú aj zážitkové a vzdelávacie aktivity rozvíjajúce ich kompetencie.
Viac na videu: