Stretnutie mladých ľudí zo Slovenska, Poľska a Českej republiky so skúsenými školiteľmi, ktorí sa zamerajú na podporu a rozvoj členov mládežníckych rád. Školenie bolo realizované  2.-.4.7.2021 v poľskom Ciezsyne. Počas školenia účastníci rozvíjali témy sieťovania, projektového manažmentu, strategického plánovania, komunikácie, koučovacích zručností, advokácie, legislatívnej gramotnosti, tímovej práce, vedenia, organizačných zručností a tímových úloh. Školenie prebiehalo neformálnym a zážitkovým spôsobom.

Školenie bolo súčasťou projektu YC2- Youth Councils Yet Coming, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality činnosti mládežníckych parlamentov a rád mládeže obcí zo Slovenska, Čiech aj Poľska.

Školenie bolo realizované v spolupráci Rady mládeže Žilinského kraja, Petrklíč help, z.s ,  Fundacja Civis Polonus a Žilinského samosprávneho kraja.

Tento projekt je podporený z programu Erasmus +

O školení sa jeho účastníci vyjadrili:

Pre mňa osobne najviac bola prínosom téma o empatii, o nej som si aj študoval niečo a toto školenie mi pomohlo rozšíriť obzory. Vedel by som v živote a parlamente využiť aj tému reflexie, sebaspoznávania, vizualizácie a tímových rolí.“, povedal Michal.

Ema sa podelila: “Školenie sa mi veľmi páčilo. Mala som možnosť spoznať nových ľudí, ktorí boli skvelí. Taktiež to bol veľký zážitok, keďže celé školenie prebiehalo na zámku. Lektori školenia boli milí a prekvapilo ma, ako už po pár hodinách vedeli naše mená. Páčili sa mi aktivity, ktoré sme s nimi robili. Boli veľmi kreatívne. Napríklad sme mali vymyslieť a skonštruovať plán dokonalej krajiny alebo sme hrali bažinu, či sa snažili vytiahnuť poklad z jazera. Síce tieto aktivity na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajné hry, nie je to tak. Každá hra alebo aktivita mala veľký význam, buď aby sme vedeli spolupracovať, spolu komunikovať a presadzovať nápady. Všetko to poukazovalo na to, aby sme tieto schopnosti využívali v našich radách. Dalo mi to veľa, pretože teraz viem, že všetko čo vyzerá tak obyčajne navonok môže obnášať posolstvo.”

Pre mňa osobne bolo školenie v Cieszyne veľkou a dôležitou skúsenosťou, nakoľko som si ho veľmi užil, no predovšetkým sa veľa naučil. Dalo mi to predovšetkým nové uhly pohľadu na svet, v ktorom žijem a motiváciu robiť veci, ktoré ho zlepšia. Pochopil som, že spolupráca spojená s kreativitou, taktickosťou, empatiou a ďalšími skvelými vlastnosťami bude s tieňom motivácie azda tým najlepším receptom na úspech.  Za toto všetko vďačím organizátorom, ktorí vynaložili kopu úsilia a prichystali pre nás bohatý program plný aktivít, ktoré zároveň svojou zábavnosťou dodali edukativite ten správny smer a štýl.  Z celého srdca ďakujem” vyjadril sa Samuel.
“Najväčšiu cenu pre mňa má získanie nových kontaktov. Nemenej dôležitý bol aj program, ktorý aj napriek tomu že bol náročný bol veľmi poučný, veľkú zásluhu na tom mali lektori”, to sú slová Alexeja.