Úspešný vzdelávací víkend je za nami.  6.-9.10.2022 sa 16 mladých ľudí zo Žilinského kraja vzdelávalo. 

Cieľom prvého turnusu  vzdelávania nových členov školských parlamentov bolo:

 • Získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia školského parlamentu (ŠP).
 • Zefektívniť vedenie rozhovoru, spätnú väzbu, kladenie otázok a diskusie
 • Eliminovať vplyv trémy a mentálneho bloku
 • Poznať svoje silné a menej silné stránky v komunikácii, osobitne pri ovplyvňovaní ľudí
 • V súlade s etikou riešiť nezhody medzi ľuďmi
 • Asertívne presadzovať svoje práva a požiadavky

Témy vzdelávania boli:

 • ŠP – legislatíva, príklady činnosti, zakladanie ŠP
 • Základné dokumenty ŠP, štatút, koordinátori, členstvo, nominácie členov, predsedu
 • Komunikačné spôsobilosti
 • Počúvanie a načúvanie
 • Riešenie úlohy v tíme
 • Vedenie rozhovoru, štruktúrovaný rozhovor, spätná väzba, kladenie otázok
 • Osobnosť, hodnotovo-motivačný systém
 • Modelové situácie – riešenie navodených situácií
Šikovní mladí lídri zo školských parlamentov sa rozišli do svojich kolektívov školských parlamentov, aby sa pričinili o radostné aktivity, obhajobu záujmov mladých ľudí na škole aj mimo nej.
Všetkým držíme palce, aby sa nedali znechutiť nepochopením a každú prekážku brali ako výzvu, popasovať sa s ňou, lebo len kto vytrvá zvíťazí.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.