Líder žiackej školskej rady- pozvánka na akreditované vzdelávanie

Domov/Líder žiackej školskej rady- pozvánka na akreditované vzdelávanie

Líder žiackej školskej rady- pozvánka na akreditované vzdelávanie

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí na akreditované vzdelávanie Líder žiackej školskej rady.

Realizácia vzdelávania:

1 fáza: 27.-29. Septembra 2018 (20 hodín)/ štvrtok 16:00h -sobota 13:00h/

2 fáza: vzdelávanie praxou ( 20 hodín)

3 fáza: 8.-10. Novembra 2018  ( 20 hodín) / štvrtok 16:00h -sobota 13:00h/

Prihlásiť sa môžete do 20.septembra 2018 cez priložený link:   https://bit.ly/2CcRjib

Viac informácií tu : Pozvánka na vzdelávanie LÍDER ŽŠR 2018

Vzdelávanie je realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR „Programy pre mládež  2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

 

3. september, 2018|